Vårdugnader i Solviken BF

Havneutvalget har fastsatt følgende datoer for vårens dugnader:

  • 22. april           Brygge 1 og 2
  • 06. mai            Brygge 3 og 4
  • 13. mai            Brygge 5 og 6
  • 03. juni            Alle brygger

Dugnadene varer fra kl 09:00 til kl 13:00.