Solviken Båtforening

Faste båtplasser & sesongplasser

Faste båtplasser & sesongplasser

Medlemmer av foreningen kan etter søknad tildeles fast plass eller sesongplass. Det er satt en øvre lengdegrense på 13,7 meter på båter som kan tildeles plass i havna. Årsavgiften er basert på antall kvm vannspeil båten opptar. Prisen pr kvm er delt inn i 3 kategorier, basert på båtens lengde.

Sesongplasser regnes frem til 15. september. Se for øvrig bestemmelsene i foreningens havneinstruks.

Om Solviken Båtforening

Vi tar gjerne en hyggelig samtale!

Har du noen spørsmål eller ønsker en prat?