Følg Solviken Båtforening på Facebook
 

12/02-19
Vårens dugnader:

Lørdag   27.   april  kl 09 – 14 Brygge 1 og 2
Lørdag     4.    mai  kl 09 – 14 Brygge 3 og 4
Lørdag   25.    mai  kl 09 – 14 Brygge 5 og 6
Lørdag   15.    juni  kl 09 – 14 Alle brygger

14/06-18
BRUK AV SOLVIKEN BÅTFORENINGS CONTAINERE

Båtsesongen er i full gang. Det legges fortsatt matrester i avfallscontainerne som er plassert i havna.
Noen båteiere har også satt fra seg matavfall utenfor containerne! Resultatet er at vi igjen har begynt å få rotter som tar seg inn i containerne.
I tillegg skaper matavfall lukt som er til plage både for de med båter i nærheten av containerne og våre naboer.

Av denne grunn er det nødvendig å innskjerpe følgende:
MATAVFALL SKAL IKKE TØMMES ELLER HENSETTES I ELLER VED AVFALLSCONTAINERNE!
Det tiltrekker rotter og skaper ubehagelig lukt i området!

14/06-18
SEILBÅTER I SOLVIKEN BÅTFORENING


Vi har mottatt klage fra naboer og gjester vedrørende støy fra seilbåter med løse fall.
Vær snill å sjekke din seilbåt snarest og sørg for at vi ikke er til sjenanse for andre!

På forhånd takk for hjelpen!