Følg Solviken Båtforening på FacebookHavnekontoret er betjent som følger:
April – Oktober: 10:00 – 13:00 man-fre
November – Mars: 10:00 – 11:30 man-fre

14/10-20
Vannet stenges i havna
Vannet på brygger og landområde blir stengt 1. november. Vintervann blir tilgjengelig på nordsiden av klubbhuset.

13/10-20
Frist for strømavlesing utsatt til 31.10.2020
Alle med strømkabel skal melde inn avlesningen innen 31.10, også de som ikke har brukt den. Manglende innmeldt avlesning blir belastet med kr 500,-, se Havneinstruksens pkt 6. Trenger du ikke strømkabelen? Lever den inn og få ditt depositum tilbake!

29/09-20
OPPRYDDING PÅ BRYGGE 4
Dette er gummijoller og optimistjoller som har ligget på brygge 4 i lengre tid. De er i en tilstand som betegnes som skrot. Eiere av jollene bes fjerne dem fra brygga snarest og senest innen 10 oktober.
De jollene som ligger igjen på brygga etter dette vil bli behandlet som vrakgods og fjernet for skroting. Bilder er lagt ut på vår facebook side. Følg linken over.

MVH Driftssjef Korn Heide-Aas

01/04-20
NB! SMITTEVERNTILTAK VEDRØRENDE HAVNER I HORTEN KOMMUNE!

Solviken båtforening har mottatt informasjon fra Horten kommune ved kommuneoverlegen. Det dreier seg om smitteverntiltak som gjelder med virkning fra 28. mars 2020 og inntil videre. Her følger de viktigste punktene:
1) Overnatting og dagligge er ikke tillatt i annet enn egne båtplasser.
2) Det er ikke lov for foreningen eller enkeltpersoner å leie ut plass til gjester. Unntatt er plasser som er leid ut for en hel sesong.
3) Kortvarig fortøyning for ombordstigning/ilandsetting av personer, tanking, lasting eller lossing av varer/bagasje og tømming av septik/avfall.
4) Nødvendig bruk i forbindelse med båter i havsnød skal ikke hindres.
5) Overnatting i bobil er ikke tillatt i gjestehavner, båtforeninger eller kommunale parkeringsplasser.

Ut fra ovenstående krav/pålegg er henvisningen til gjestebrygge skjult/dekket over i Solviken BF's. bryggeanlegg.

Har du spørsmål knyttet til dette kan du ta kontakt med vår driftssjef på tlf 93215629.

Klikk her for å laste ned
vedtak fra Horten kommune.

Hilsen styret

20/03-20
Vannet er nå satt på i havna for sesongen 2020.

04/12-19
Båtforeningene i Horten har fra Redningsselskapet mottatt følgende invitasjon til en infokveld:

Redningsselskapet ønsker med dette å invitere alle medlemmer i din båtforening til en infokveld ved vårt sjøsikkerhetssenter RS-Noatun i Horten onsdag 15.januar Kl 17:00.
Vi kommer denne ettermiddagen til å informere om følgende:
• Overordnet om Redningsselskapet og RS-Noatun
• Kort info om vår frivillighet
• Medlemskapsfordeler for den enkelte (assistanse, rabatter, betingelser)
• Kurstilbud og øvrige aktiviteter i distriktet

Vi er selvfølgelig også tilgjengelige for å ta imot eventuelle spørsmål fra salen

For de som ønsker er det mulig å forhåndsbestille restaurant Njords egen fiskesuppe med Focaccia, til kr 165,- Dette inkluderer også kaffe/te/isvann (også med bobler) hele kvelden.
Benytt anledningen til å lære mer om Redningsselskapet og Noatun! Vil du være med på møtet bes du sende melding til solviken@solviken.no med følgende info:
Infomøte RS 15.01.2020: + ditt navn. Legg til «ønsker mat» dersom du ønsker å kjøpe fiskesuppe.

Med vennlig hilsen
Styret


14/06-18
BRUK AV SOLVIKEN BÅTFORENINGS CONTAINERE

Det legges fortsatt matrester i avfallscontainerne som er plassert i havna.
Noen båteiere har også satt fra seg matavfall utenfor containerne! Resultatet er at vi igjen har begynt å få rotter som tar seg inn i containerne.
I tillegg skaper matavfall lukt som er til plage både for de med båter i nærheten av containerne og våre naboer.

Av denne grunn er det nødvendig å innskjerpe følgende:
MATAVFALL SKAL IKKE TØMMES ELLER HENSETTES I ELLER VED AVFALLSCONTAINERNE!
Det tiltrekker rotter og skaper ubehagelig lukt i området!

14/06-18
SEILBÅTER I SOLVIKEN BÅTFORENING

Vi har mottatt klage fra naboer og gjester vedrørende støy fra seilbåter med løse fall.
Vær snill å sjekke din seilbåt snarest og sørg for at vi ikke er til sjenanse for andre!

På forhånd takk for hjelpen!