Følg Solviken Båtforening på Facebook
 

De som skal ha båt i vinteropplag på vårt landområde må kontrollere at båten blir satt på riktig plass iht kart og oversikt som finnes på oppslagstavla på foreningshuset.
Ved tvil kontaktes landsjef på tlf nr 92229830

13/11-18
Årsmøte avholdes 31. januar 2019.
Årsmøte i Solviken Båtforening avholdes torsdag 31. januar 2019 kl. 19 i lokalene til KCL på Skoppum, adresse Tverrmyra 7B. Forslag til årsmøtet må være styret i hende senest 10/1-2019. Forslag til endring av foreningens lov må være styret i hende innen utgangen av desember.

22/10-18
VIKTIG MELDING VEDRØRENDE BRYGGE 3 OG 4!
Brygge 4 del 1 flyttes til brygge 3 den 15 november.
Båter på høyre side av brygge 3 og på seksjon 1 på brygge 4 må flyttes til ledige plasser i havna evt. tas på land innen 14. november!

25/10-18
Vannet til bryggene og på opplagsplassen stenges 01. November i år som tidligere.
Hilsen Havneutvalget

22/10-18
VIKTIG MELDING VEDRØRENDE BRYGGE 3 OG 4!
Brygge 4 del 1 flyttes til brygge 3 den 15 november.
Båter på høyre side av brygge 3 og på seksjon 1 på brygge 4 må flyttes til ledige plasser i havna evt. tas på land innen 14. november!

14/06-18
BRUK AV SOLVIKEN BÅTFORENINGS CONTAINERE

Båtsesongen er i full gang. Det legges fortsatt matrester i avfallscontainerne som er plassert i havna.
Noen båteiere har også satt fra seg matavfall utenfor containerne! Resultatet er at vi igjen har begynt å få rotter som tar seg inn i containerne.
I tillegg skaper matavfall lukt som er til plage både for de med båter i nærheten av containerne og våre naboer.

Av denne grunn er det nødvendig å innskjerpe følgende:
MATAVFALL SKAL IKKE TØMMES ELLER HENSETTES I ELLER VED AVFALLSCONTAINERNE!
Det tiltrekker rotter og skaper ubehagelig lukt i området!

14/06-18
SEILBÅTER I SOLVIKEN BÅTFORENING


Vi har mottatt klage fra naboer og gjester vedrørende støy fra seilbåter med løse fall.
Vær snill å sjekke din seilbåt snarest og sørg for at vi ikke er til sjenanse for andre!

På forhånd takk for hjelpen!

29/05-18
Dieselsalget starter 31.5.2018
Dieselsalget til medlemmer starter opp igjen torsdag 31. mai. Pumpa vil være betjent torsdager fra kl 17:00 - 19:00.