Følg Solviken Båtforening på Facebook

 

04/09-17
Vinteropplag
Alle som skal ha båten på land i vinter må gi beskjed om dette til landsjef for å få tildelt plass. Eventuelt kan det sendes epost til solviken@solviken.no med opplysning om båtens lengde og bredde i meter. Bruk vedlagte skjema. 

NB! Legg merke til at opplag på land kan igangsettes fra 15. september.

07/06-17
BESIKTIGELSE OG GODKJENNING AV HENGERE I HAVNA
Formannen, driftssjef og landsjef vil besiktige opplagstraller/hengere for evt. godkjenning for sommeropplag i havna. Medlemmer som har søkt om slikt opplag kan framvise sin henger mandag 12/6 kl 11-15 eller tirsdag 13/6 kl 11-15 eller 17-18.30. Godkjenning blir bare gitt om hengeren er i samsvar med reglementet gjengitt i søknadsskjemaet.

24/05-17
PRØVEORDNINGEN MED OPPLAG AV HENGERE I HAVNA AVSLUTTES
Ny ordning introduseres.
Siden 2010 har vi praktisert en prøveordning hvor medlemmene har kunnet oppbevare opplagstraller i havna om sommeren. Erfaringen fra disse årene er at vi må ha klarere regler hvis ordningen skal fungere godt. Vi kunngjør med dette at prøveordningen er avsluttet, med virkning fra 15. juni 2017*.

Ny ordning for opplagshengere i Solviken båtforening
Den nye ordningen for opplagshengere kunngjøres med dette, og innebærer følgende:
- Alle som ønsker opplag av båttralle/henger i havna må levere søknad til foreningen
- Søknadsskjemaet inneholder foreningens nye reglement for opplag av båttraller/hengere
- Søknadsskjema ligger tilgjengelig på foreningens hjemmeside, og kan også hentes på vaktrommet eller hos driftssjef
- Utfylt og signert søknadsskjema kan legges i foreningens postkasse eller leveres til driftssjefen
- Søknader vil bli behandlet raskt og fortløpende
- Ved godkjent søknad aksepterer medlemmet foreningens reglement for opplag av båttraller/hengere

*Vi gjør spesielt oppmerksom på at traller/hengere uten godkjent søknad vil bli fjernet fra havna etter 16. juni 2017.

Søknadsskjema finner du her: Søknadsskjema for opplag av hengere
Papirkopier er lagt ut på vaktrommet, og kan også fåes på havnekontoret.
- Styret og havneutvalget i Solviken båtforening

22/03-17
VÅRENS DUGNADER I SOLVIKEN

Dugnad 1: Lørdag 22. april
   Brygge 1 og 2, kl 09:00 - 14:00

Dugnad 2: Lørdag 06. mai
   Brygge 3 og 4, kl 09:00 - 14:00

Dugnad 3: Lørdag 20. mai
   Brygge 5 og 6, kl 09:00 - 14:00

Dugnad 4: Lørdag 17. juni 
   Alle brygger, kl 09:00 – 14:00

Ta gjerne med kost, rive, batteridrill eller annet som kan være nyttig under dugnaden! Still gjerne en annen dag hvis den oppsatte dag for din brygge ikke passer.

Havneutvalget

14/03-17
Det har vært noen tyverier fra båter i havna i det siste. Sjekk båten din så snart som mulig!

16/02-17
SAKSPAPIRER FOR ÅRSMØTE I SOLVIKEN BÅTFORENING 23. februar 2017
Solviken Båtforening avholder årsmøte torsdag 23. februar 2017 kl. 19.00 i lokalene til Norautron i Horten Industripark (HIP), Nedre vei 8, 3192 Horten.
Årsmøtepapirene kan du lese her: Dagsorden Årsmøte 2017 . Papirkopier er lagt ut på vaktrommet.
Protokollen fra forrige årsmøte kan hentes her: Referat fra årsmøte 2016

24/01-17
Solviken Båtforening er medlem av Oslofjorden Båteierunion – OBU.
Fra OBU har vi fått nedenstående informasjon.
Vår samarbeidspartner Codan Forsikring ønsker å informere om sine nettsider rettet mot båtforsikring og sitt tilbud til båtfolket:

https://www.codanforsikring.no/kampanje/obat

25/05-16
Hei alle sammen!

Båtsesongen nærmer seg, og det er mange som allerede har kommet i gang. Det legges fortsatt matrester i avfallscontainerne som er plassert i havna.
Noen båteiere har også satt fra seg matavfall utenfor containerne! Resultatet er at vi igjen har begynt å få rotter som tar seg inn i containerne.
I tillegg skaper matavfall lukt som er til plage både for de med båter i nærheten av containerne og våre naboer.

Av denne grunn er det nødvendig å innskjerpe at merkingen på avfallscontainerne gjelder fremdeles. Der står det følgende:

MATAVFALL SKAL IKKE TØMMES ELLER HENSETTES HER!
Det tiltrekker rotter og skaper ubehagelig lukt i området!

Vennlig hilsen Styret i Solviken

11/04-16
Nattevaktene starter opp 15. april
Vaktlista slås opp på oppslagstavla, men kan også leses her: Vaktliste 2016.
Alle båtplasser, med unntak av de med tillitsverv/avtaler skal gå en nattevakt i sesongen. Når du skal gå vakt, husk å ta med havnenøkkelen (til vaktrommet).
Har du ikke nøkkel, kontakt driftssjef eller materialforvalter.

06/01-16
TIL ALLE MED SEILBÅT I SOLVIKEN BÅTFORENING – PÅ LAND ELLER I VANNET

Vi har mottatt klage fra Hasselbakken Borettslag vedrørende støy fra seilbåter med løse fall.
Vær snill å sjekke din seilbåt snarest og sørg for at vi ikke er til sjenanse for naboene våre!

På forhånd takk for hjelpen!